Kasutustingimused

Viimati muudetud: 2022-07-01

TINGIMUSTEGA NÕUSELMINE

Enne savef.cc kasutamist vaadake need kasutustingimused hoolikalt läbi. Selles dokumendis on sätestatud nõuded ja tingimused ("Tingimused"), mille alusel savef.cc ("meie" või "meie") teile oma veebisaitidel teenust osutab, sealhulgas, kuid mitte ainult, ülaltoodud veebisaitidel (koos "veebisait" "). Need tingimused moodustavad lepingulise lepingu teie ja meie vahel. Veebilehte külastades, sellele juurde pääsedes, seda kasutades ja/või sellega liitudes (koos "kasutades") väljendate oma mõistmist ja nõustumist nende tingimustega. Selles dokumendis kasutatud terminid "teie" või "teie" viitavad teile, teie esindatavale juriidilisele isikule, teie või selle esindajatele, õigusjärglastele, volitatud isikutele ja sidusettevõtetele ning teie või nende seadmetele. KUI TE EI NÕUSTU KÕIGI NENDE KASUTUSTINGIMUSTEGA, SIIS ON TEIL SELGELSELT KEELATUD SAIDI KASUTAMINE JA PEATE VEEBILEHE KASUTAMISE LÕPETAMA.

Saidil pakutav teave ei ole mõeldud levitamiseks ega kasutamiseks ühelegi isikule või üksusele üheski jurisdiktsioonis või riigis, kus selline levitamine või kasutamine oleks vastuolus seaduse või määrusega või mis seaks meile sellises jurisdiktsioonis või riigis registreerimisnõude. . Sellest tulenevalt teevad need isikud, kes otsustavad saidile juurdepääsuks muudest asukohtadest, omal algatusel ja vastutavad ainuisikuliselt kohalike seaduste järgimise eest, kui ja kuivõrd kohalikud seadused on kohaldatavad.

KASUTAMINE LITSENTS

Lubatakse ajutiselt alla laadida üks veebisaidi materjalide koopia ainult isiklikuks, mitteäriliseks ajutiseks vaatamiseks. See on litsentsi andmine, mitte omandiõiguse üleandmine ja selle litsentsi alusel nõustute mitte:

  • Tooge süstemaatiliselt saidilt andmeid või muud sisu, et luua või kompileerida otse või kaudselt kogu, kompilatsioon, andmebaas või kataloog ilma meie kirjaliku loata.
  • Meie arvates halvustada, määrida või muul viisil kahjustada meid ja/või saiti.
  • Kasutage saidilt saadud teavet teise isiku ahistamiseks, kuritarvitamiseks või kahjustamiseks.
  • Osalege saidi volitamata raamimises või linkimises.
  • Saidi või saidiga ühendatud võrkude või teenuste häirimine, häirimine või liigse koormuse tekitamine.
  • Kopeerige või kohandage saidi tarkvara, sealhulgas, kuid mitte ainult, Flash, PHP, HTML, JavaScript või muu kood.
  • Dešifreerida, dekompileerida, lahti võtta või pöördprojekteerida mis tahes tarkvara, mis sisaldab või mis tahes viisil moodustab saidi osa.
  • Kasutage saiti osana meiega konkureerimiseks või saidi ja/või sisu muul viisil kasutamiseks mis tahes tulu teeniva tegevuse või äritegevuse jaoks.
TÄHTAEG JA LÕPETAMINE

Need kasutustingimused jäävad täielikult jõusse, kuni te seda saiti kasutate. ILMA PIIRATA KÄESOLEVATE KASUTUSTINGIMUSTE MUID SÄTEID JÄTME JÄTME ÕIGUSE OMA AINULT VÄLJAARTULT, ILMA TEATISE VÕI VASTUTUSTA KEELDA JUURDEPÄÄS SAIDELE JA KASUTAMINE (KAASA arvatud TEATUD ISIKUTE BLOKEERIMINE) MINGITELE ADRESSIOONILE. MITTE PÕHJUSEGA, KAASAH PIIRANGUDETA KÄESOLEVAS KASUTUSTINGIMUSES VÕI MISGI RAHALDATAVATE SEADUSTE VÕI MÄÄRUSEGA ESITATUD ESINDUSE, GARANTII VÕI KEPTI RIKKUMISE korral. VÕIME OMA AINULT HOIATUSTA IGAL AJAL ILMA HOIATUSTA POSTITATUD SISU VÕI TEABEL OSALEMISE LÕPETADA VÕI KUSTUTADA TEIE KASUTAMISE VÕI SAIDIL OSALEMISE VÕI KUSTUTADA.

REKLAAMID

Võimaldame reklaamijatel kuvada oma reklaame ja muud teavet saidi teatud piirkondades, näiteks külgribareklaame või bännerreklaame. Kui olete reklaamija, vastutate täielikult saidile pandud reklaamide ja saidil pakutavate teenuste või nende reklaamide kaudu müüdavate toodete eest. Lisaks garanteerite ja kinnitate reklaamijana, et teil on kõik õigused ja volitused saidile reklaamide paigutamiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, intellektuaalomandi õigused, avalikustamisõigused ja lepingulised õigused. Pakume lihtsalt ruumi selliste reklaamide paigutamiseks ja meil pole reklaamijatega muid suhteid.

LAHTIÜTLEMINE

SAIT ON PAKUTUD NAGU ON JA SAADAVAL NAGU. TE NÕUSTATE, ET SAIDI JA MEIE TEENUSI KASUTATE AINULT TEIE RISKOOL. SEADUSEGA LUBATUD TÄIELIKULT LAHTI LAHTUME KÕIGIST OTSESELT VÕI KAUDSEID GARANTIIDEST SEOSES SAIDIGA JA TEIE SELLE KASUTAMISEGA, SEALHULGAS PIIRANGUTA N, KAUBANDUSLIKU PARTNERIGARANTIIDEST JA KAUBANDUSLIKU TAGATISEGA. KASUTAMINE. JA ME EI ANNA MITTE GARANTIID VÕI KINNITUSED SAIDI SISU VÕI SADIGA LINGITUD VEEBISAITIDE TÄPSUSE VÕI TÄIELIKUSE KOHTA NING ME EI VÕTA VASTUTUST VÕI VASTUTUST ÜHTEGI VÕI VÕI VASTUTUSTE EEST (1) VÕI VÕIMALUSED. , ( 2) ISIKUVIGASTUSED VÕI VARAKAHJUD, MIS TAHES, MIS PÕHJENES TEIE JUURDEPÄÄSEST SAIDILE JA KASUTAMISEst, (3) MIS tahes volitamata JUURDEPÄÄS MEIE TURVATELE SERVERITELE VÕI KASUTAMINE JA/VÕI MIS TAHES MITTEKAHJULIK/ISIKLIKUD SELLEL TALLETATUD, (4) SAIDILE VÕI SADILT EDASTAMISE KÕIK VÕI KATKESTUSED VÕI LÕPETAMINE, (5) VEAD, VIIRUSED, TROOJA HOBUSED VÕI SADALISED, MIS VÕIVAD SAIDELE VÕI KAUDU SAIDIL EDADA (MIS TAHES KOLMANDATE POOLT) 6) MIS TAHES SISU JA MATERJALIDE VÕI VEAD VÕI VÄLJAJÕUDED VÕI SAIDI LÄBI POSTITATUD, EDASTATUD VÕI MUUAL MULUL SAADAVALT KÄTTESAADAVAD TEHTUD SISU KASUTAMISE TÕJELMISEL TEKITATUD KAOTUSED VÕI KAHJUD. ME EI GARANTEERI, KINNITA, GARANTII EGA VASTU VASTUTUST ÜHTEGI KOLMANDA OSAPOOLT SAIDIL, ÜHTEGI HÜPERLINGITUD VEEBISAITI VÕI VEEBISAIDI MUUD REKLAAMISE VÕI MOBILEERIMISE LÄBI REKLAAMIST VÕI PAKUTUD TOOTE VÕI TEENUSE EEST. JA ME EI TEE OLLA OSAPOOL VÕI MIS TAHES VASTUTA MINGI TEIE JA KOLMANDATE OSAPOOLTE TOODETE VÕI TEENUSTE PAKUNUJATE VAHELISTE TEHINGUTE JÄLGIMISE EEST. NAGU TOOTE VÕI TEENUSE OSTMISEL MIS TAHES KESKKONNAS VÕI Mistahes KESKKONNAS, PEAKSITE KASUTAMA OMA PARIMA OTSUSE JA KASUTAMA VAJADUSEL ETTEVAATUST.

Vastutuse piirang

MEIE EGA MEIE DIREKTORID, TÖÖTAJAD VÕI AGENDID EI VASTUTA MITTE ÜHTEGI JUHUL TEIE VÕI KOLMANDATE OSAPOOLTE EES MINGILGI OTSESE, KAUDSE, JÄRGMISE, EESMÄRKILISTE, JUHUSLIKU, ERI- VÕI KARISTUSLIKU DATAMISTUSE, DATAMAATUSE, TASUTAJADUSE EEST. VÕI MUUD KAHJUD, MIS TULENEVAD SAIDI KASUTAMIST, ISEGI KUI MEID ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALUSEST.

HÜVITAMINE JA VABASTAMINE

Käesolevaga nõustute meid hüvitama ja kaitsma meid mis tahes kahjude ja kolmandate isikute nõuete ja kulude, sealhulgas advokaaditasude eest, mis tulenevad veebisaidi kasutamisest ja/või nende tingimuste rikkumisest.

Kui teil tekib vaidlus ühe või mitme teise kasutaja või kolmanda osapoolega, vabastate meid, meie ametnikke, töötajaid, esindajaid ja õigusjärglasi igasugustest nõuetest, nõuetest ja kahjudest (tegelikest ja tagajärgedest). või olemus, teadaolev ja tundmatu, kahtlustatav ja kahtlustamatu, avalikustatud ja avalikustamata, mis tuleneb sellistest vaidlustest ja/või Veebisaidist või on nendega mis tahes viisil seotud.