Használati feltételek

Utolsó felülvizsgálat: 2022-07-01

FELTÉTELEK MEGÁLLAPODÁSA

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a használati feltételeket a savef.cc használata előtt. Ez a dokumentum tartalmazza azokat a feltételeket ("Feltételek"), amelyek alapján a savef.cc ("mi" vagy "mi") szolgáltatást nyújt Önnek webhelyein, beleértve, korlátozás nélkül, a fent felsorolt ​​webhelyeket (együttesen a "Webhelyet") "). Jelen Feltételek szerződéses megállapodást alkotnak Ön és köztünk. A Weboldal meglátogatásával, elérésével, használatával és/vagy csatlakozással (együttesen "használattal") kifejezi, hogy megérti és elfogadja a jelen Feltételeket. A jelen dokumentumban használt „Ön” vagy „Ön” kifejezések Önre, az Ön által képviselt jogi személyekre, az Ön képviselőire, jogutódjaira, megbízottjaira és leányvállalataira, valamint az Ön vagy azok bármely eszközére vonatkoznak. AMENNYIBEN NEM EGYETÉRT EL AZ ÖSSZES HASZNÁLATI FELTÉTELVEL, AKKOR KIFEJEZETTEN TILOS AZ OLDAL HASZNÁLATA, ÉS SZABÁLYOZNI KELL A WEBOLDAL HASZNÁLATÁT.

A webhelyen közölt információk nem terjesztésre vagy felhasználásra szolgálnak bármely olyan joghatóságban vagy országban lévő személynek vagy jogi személynek, ahol az ilyen terjesztés vagy felhasználás törvénybe vagy szabályozásba ütközne, vagy amely az adott joghatóságon vagy országon belüli regisztrációs kötelezettség alá vonna bennünket. . Ennek megfelelően azok a személyek, akik úgy döntenek, hogy más helyről hozzáférnek az Oldalhoz, ezt saját kezdeményezésükre teszik, és kizárólagos felelősséget vállalnak a helyi törvények betartásáért, amennyiben és amennyiben a helyi törvények alkalmazandók.

HASZNÁLATI LICENC

Engedélyt adunk a Weboldalon található anyagok egy példányának ideiglenes letöltésére, csak személyes, nem kereskedelmi célú, átmeneti megtekintés céljából. Ez egy licenc megadása, nem pedig a tulajdonjog átruházása, és a licenc alapján Ön vállalja, hogy nem:

  • Szisztematikusan kérjen le adatokat vagy egyéb tartalmat a Webhelyről, hogy közvetlenül vagy közvetve gyűjteményt, összeállítást, adatbázist vagy könyvtárat hozzon létre vagy állítson össze írásbeli engedélyünk nélkül.
  • Véleményünk szerint becsmérel, bemocskol vagy más módon árt nekünk és/vagy a Webhelynek.
  • Használja fel a webhelyről szerzett információkat egy másik személy zaklatására, visszaélésre vagy ártására.
  • Részt vesz a Webhely jogosulatlan keretezésében vagy linkelésében.
  • Megzavarni, megzavarni vagy indokolatlan terhet róni az oldalra vagy az oldalhoz kapcsolódó hálózatokra vagy szolgáltatásokra.
  • Másolja vagy adaptálja a Webhely szoftverét, beleértve, de nem kizárólagosan a Flash, PHP, HTML, JavaScript vagy egyéb kódokat.
  • Megfejteni, visszafejteni, szétszedni vagy visszafejteni a Webhely részét alkotó vagy bármely módon alkotó szoftvereket.
  • Használja a Webhelyet a velünk való versenyre irányuló erőfeszítések részeként, vagy más módon használja a Webhelyet és/vagy a Tartalmat bármely bevételtermelő tevékenység vagy kereskedelmi vállalkozás céljára.
IDŐTARTAM ÉS MEGSZŰNÉS

A jelen Felhasználási feltételek teljes mértékben érvényben maradnak, amíg Ön az oldalt használja. A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK EGYÉB RENDELKEZÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL FENNTARTJUK A JOGOT, HOGY KIZÁRÓLAG BESZÉLÉSÜNKBEN, FIGYELMEZTETÉS ÉS FELELŐSSÉG NÉLKÜL MEGTAGADJUK AZ OLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST ÉS HASZNÁLATOT (BELEÉRTVE BIZONYOS IP-címek blokkolását) INDOK NÉLKÜL, BELEÉRTVE A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN BÁRMELY NYILATKOZAT, GARANCIA VAGY BÁRMELY ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY VAGY RENDELKEZÉSBEN BÁRMILYEN NYILATKOZAT, GARANCIA VAGY SZERZŐDÉS MEGSZÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KORLÁTOZÁS NÉLKÜL. BÁRMIKOR, FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL, KIZÁRÓLAG BESZÉLÉSÜNKBEN MEGSZÜNTETHETJÜK AZ OLDAL HASZNÁLATÁT VAGY RÉSZVÉTELÉT, VAGY TÖRÖLHETJÜK AZ ÖN TARTALMÁT VAGY INFORMÁCIÓJÁT, AMELYEKET ÖN FIGYELMEZTETÉSE NÉLKÜL.

HIRDETŐK

Lehetővé tesszük a hirdetők számára hirdetéseik és egyéb információik megjelenítését a Webhely bizonyos területein, például oldalsávon vagy szalaghirdetésen. Ha Ön hirdető, teljes felelősséget vállal a Weboldalon elhelyezett hirdetésekért, valamint a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokért vagy a hirdetéseken keresztül értékesített termékekért. Ezen túlmenően Ön, mint hirdető, szavatolja és kijelenti, hogy rendelkezik minden joggal és felhatalmazással ahhoz, hogy hirdetéseket helyezzen el a webhelyen, beleértve, de nem kizárólagosan, a szellemi tulajdonjogokat, a nyilvánosságra vonatkozó jogokat és a szerződéses jogokat. Egyszerűen csak helyet biztosítunk az ilyen hirdetések elhelyezésére, és nincs más kapcsolatunk a hirdetőkkel.

NYILATKOZAT

AZ OLDAL AZ ÁLLAPOTÁBAN ÉS AHOGY ELÉRHETŐ ALAPON VAN BIZTOSÍTÁSRA. ELFOGADJA, HOGY AZ OLDAL ÉS SZOLGÁLTATÁSAINK AZ ÖN HASZNÁLATA AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS KEZELÉSÉRE VONATKOZIK. A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT TELJES MÉRTÉKÉBEN EL TAGADUNK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLETETETT GARANCIÁT AZ OLDALAL ÉS AZ ÖN HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE KORLÁTOZAT NÉLKÜL A P, KERESKEDELMI VÁLLALATI VÁLTOZATOKRA VONATKOZÓ GARANCIÁT BELÉPÉS. ÉS NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT VAGY NYILATKOZATOT AZ OLDAL TARTALMÁNAK PONTOSSÁGÁRA VAGY TELJESSÉGÉRE, VAGY AZ OLDALHOZ KAPCSOLT WEBOLDALOK TARTALMÁRA, ÉS SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK A VÁLLALKOZÓK, VÁLTOZATOK VAGY SZABÁLYOZÓK SZÁMÁRA , ( 2) SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VAGY VAGY VAGYI KÁR, BÁRMILYEN TERMÉSZETŰ, AMELY AZ OLDALHOZ VALÓ ELÉRÉSÉBŐL ÉS HASZNÁLATÁBÓL EREDMÉNYE, (3) BIZTONSÁGOS SZERVERINK ÉS/VAGY BÁRMELY SZEMÉLYES ÉS FINOMÍTÁSI ADATOK BÁRMILYEN JELLEGŰ ELÉRÉSE VAGY HASZNÁLATA AZ EZEN TÁROLVA, (4) AZ OLDALRA VAGY AZ OLDALRÓL TÖRTÉNŐ ÁTVITÁS BÁRMELY MEGSZAKADÁSA VAGY SZÁLLÁSA, (5) BÁRMILYEN HIBA, VÍRUS, TROJAI VAGY HASONLÓ, AMELYEK AZ OLDALRA VAGY AZON KERESZTÜL TOVÁBBÍTHATÓK (BÁRMELYIK RÉSZTŐL 6) BÁRMILYEN TARTALOMBAN ÉS ANYAGBAN VONATKOZÓ HIBÁBAN VAGY HIÁNYÁRA VAGY BÁRMILYEN VESZTESÉG VAGY BÁRMILYEN KÁR, AMELY AZ OLDALON KELLETT, TOVÁBBÍTOTT VAGY MÁS MÓDON ELÉRÉRHETŐ TARTALOM HASZNÁLATA EREDMÉNYE EREDMÉNYE. NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT, NEM TÁMOGATJUK, NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN TERMÉKEKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, AMELY HARMADIK FÉL AZ OLDALON, SEMMILYEN HIPERHIVATKOZOTT WEBOLDALON, SEMMILYEN HIRDETÉSI FELHASZNÁLÁSON VAGY MOZGÁSBAN KÍNÁL. ÉS NEM LESZÜNK FELE LEGYEN AZ ÖN ÉS A TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMELY HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓJA KÖZÖTT BÁRMILYEN TRANZAKCIÓ FELÜGYELETÉRT, VAGY BÁRMELY MÓDON FELELŐS. A TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS BÁRMELY KÖZÉPEN VAGY BÁRMELY KÖRNYEZETBEN VÁSÁRLÁSÁHOZ KELL ALKALMAZNI, A LEGJOBB ÉRTÉKELÉST KELL ALKALMAZNI, ÉS AZ ELŐÍRÁSOKNAK KELL ALKALMAZNI.

Korlátolt felelősség

MI VAGY IGAZGATÓINK, ALKALMAZOTTAINK VAGY ÜGYNÖKÜNK SEMMILYEN ESETBEN NEM LEHET FELELŐSSÉGET KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, PÉLDA, VÉLEMES, KÜLÖNLEGES VAGY BÜNTETÉSI KÖVETKEZTETÉSEKÉRT. VAGY EGYÉB, AZ OLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDMÉNYEZŐ KÁROKRA, MÉG HA TÁJÉKOZTATÁK MINKET AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.

KÁRTÉRÍTÉS ÉS MENTESÍTÉS

Ön ezennel beleegyezik abba, hogy kártalanít minket, és mentesít bennünket a Webhely Ön általi használatából és/vagy a jelen Feltételek megszegéséből eredő károk és harmadik felek követelései és kiadásai tekintetében, beleértve az ügyvédi díjakat is.

Abban az esetben, ha vitája van egy vagy több másik felhasználóval vagy bármely harmadik féllel, ezennel mentesít minket, tisztségviselőinket, alkalmazottainkat, ügynökeinket és jogutódjainkat a követelések, követelések és károk (tényleges és következményes) alól. vagy természete, ismert és ismeretlen, gyanús és nem gyanús, nyilvánosságra hozott és nem nyilvánosságra hozott, az ilyen vitákból és/vagy a Weboldallal kapcsolatos vagy bármilyen módon kapcsolatos.