Termeni de utilizare

Ultima revizuire: 2022-07-01

ACORD CU TERMENI

Vă rugăm să examinați cu atenție acești termeni și condiții de utilizare înainte de a utiliza savef.cc. Acest document precizează termenii și condițiile („Termenii”) în baza cărora savef.cc („noi” sau „noi”) vă va oferi servicii pe site-urile sale web, inclusiv, fără limitare, site-urile web enumerate mai sus (colectiv, „Site-ul web” "). Acești Termeni constituie un acord contractual între dvs. și noi. Prin vizitarea, accesarea, utilizarea și/sau alăturarea (în mod colectiv „folosind”) site-ului, vă exprimați înțelegerea și acceptarea acestor Termeni. Așa cum sunt utilizați în acest document, termenii „dvs.” sau „dvs.” se referă la dvs., la orice entitate pe care o reprezentați, la reprezentanții dvs. sau ai acesteia, succesorii, cesionații și afiliații și oricare dintre dispozitivele dvs. sau ale acestora. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TOȚI ACESTE TERMENI DE UTILIZARE, ATUNCI ȚI ESTE INTERZIS EXPRES DE A UTILIZA SITE-UL ȘI TREBUIE SĂ ÎNCECEȚI UTILIZAREA SITE-ULUI.

Informațiile furnizate pe Site nu sunt destinate distribuirii sau utilizării de către nicio persoană sau entitate în nicio jurisdicție sau țară în care o astfel de distribuție sau utilizare ar fi contrară legii sau reglementărilor sau care ne-ar supune oricărei cerințe de înregistrare în această jurisdicție sau țară. . În consecință, acele persoane care aleg să acceseze Site-ul din alte locații fac acest lucru din proprie inițiativă și sunt singurele responsabile pentru conformitatea cu legile locale, dacă și în măsura în care legile locale sunt aplicabile.

LICENȚA DE UTILIZARE

Se acordă permisiunea de a descărca temporar o copie a materialelor de pe site-ul web numai pentru vizionare tranzitorie personală, necomercială. Aceasta este acordarea unei licențe, nu un transfer de titlu, iar în baza acestei licențe sunteți de acord să nu:

  • Preluați sistematic date sau alt conținut de pe Site pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecție, o compilare, o bază de date sau un director fără permisiunea scrisă din partea noastră.
  • În opinia noastră, ne disprețuiește, pătează sau dăunează în alt mod nouă și/sau Site-ului.
  • Utilizați orice informație obținută de pe Site pentru a hărțui, a abuza sau a răni o altă persoană.
  • Angajați-vă în încadrarea neautorizată sau conectarea către Site.
  • Interferiți, întrerupeți sau creați o povară nejustificată asupra Site-ului sau a rețelelor sau serviciilor conectate la Site.
  • Copiați sau adaptați software-ul Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, Flash, PHP, HTML, JavaScript sau alt cod.
  • Descifrați, decompilați, dezasamblați sau faceți inginerie inversă oricărui software care cuprinde sau alcătuiește în orice fel o parte a Site-ului.
  • Utilizați Site-ul ca parte a oricărui efort de a concura cu noi sau utilizați în alt mod Site-ul și/sau Conținutul pentru orice demers generator de venituri sau întreprindere comercială.
TERMENUL ŞI ÎNCHEIAREA

Acești Termeni de utilizare vor rămâne în vigoare și în vigoare în timp ce utilizați Site-ul. FĂRĂ A LIMITA ORICE ALTĂ PREVEDERE A ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE, NE REZERVĂM DREPTUL DE A, ÎN UNICA NOASTRĂ DISCREȚIE ȘI FĂRĂ PREVIZARE SAU RESPONSABILITATE, A RESPAZĂ ACCESUL ȘI UTILIZAREA SITE-ULUI (INCLUSIV BLOCAREA ANUMITE ADRESE IP), ORICE PERSOANE PENTRU ORICE PERSOANE FĂRĂ NICIUN MOTIVE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, ÎNCĂLCAREA ORICE DECLARAȚII, GARANȚII SAU CONVENȚII CONȚINUTE ÎN ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE SAU A ORICĂRII LEGII SAU REGULAMENT APLICABIL. PUTEM TERMINA UTILIZAREA SAU PARTICIPAREA DVS. LA SITE SAU SĂ ȘTERM ORICE CONȚINUT SAU INFORMAȚIE PE CARE LE-ați POSTAT ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ATENȚIONARE, LA NOASTRĂ DISCREȚIE.

PUBLICITĂȚI

Le permitem agenților de publicitate să-și afișeze reclamele și alte informații în anumite zone ale Site-ului, cum ar fi reclame din bara laterală sau reclame bannere. Dacă sunteți agent de publicitate, vă veți asuma întreaga responsabilitate pentru orice reclame pe care le plasați pe Site și pentru orice servicii furnizate pe Site sau pentru produsele vândute prin acele reclame. În plus, în calitate de agent de publicitate, garantați și declarați că dețineți toate drepturile și autoritatea de a plasa reclame pe site, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de publicitate și drepturile contractuale. Pur și simplu oferim spațiul pentru a plasa astfel de reclame și nu avem altă relație cu agenții de publicitate.

DISCLAIMER

SITE-UL ESTE FURNIZAT CA ASA ȘI DISPONIBIL. SUNTEȚI DE ACORD CĂ UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI A SERVICIILOR NOASTRE VA FI PE UNCUL RISC. ÎN MĂSURA TOTALĂ PERMISĂ DE LEGE, RENUNȚĂM LA TOATE GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, ÎN LEGAȚIE CU SITE-UL ȘI UTILIZAREA ACESTORA DE DVS., INCLUSIV, FĂRĂ LIMITAȚII, GARANȚIILE IMPLICITE DE COMERCIABILITATE, ADECVENȚĂ ȘI INSTALARE PENTRU UN PENTRU PARTICIPARE. NU OFERIM GARANȚII SAU DECLARAȚII CU PRIVIRE LA ACURATEȚIA SAU COMPLETEZA CONȚINUTULUI SITE-ULUI SAU A CONȚINUTULUI ORICORUI SITE-URI LEGATE LA SITE ȘI NU NE VĂ ASUMĂ NU RĂSPUNDERE SAU RESPONSABILITATE PENTRU ORICE (1) ERORI, GREȘELI ȘI ERORI DE CONTACT 2) RĂNIREA PERSONALĂ SAU DAUNEA PROPRIETĂȚII, DE ORICARE NATURĂ, REZULTATE DIN ACCESUL DVS. ȘI UTILIZAREA SITE-ULUI, (3) ORICE ACCES NEAUTORIZAT SAU UTILIZARE A SERVERELE NOASTRE SECURITE ȘI/SAU TOATE INFORMAȚII PERSONALE ȘI/SAU INFORMAȚII FINANCIARE STOCATE ÎN ACEST, (4) ORICE ÎNTRERUPERARE SAU ÎNCETAREA TRANSMISIEI CĂTRE SAU DIN SITE, (5) ORICE BUNG, VIRUS, CAI TROIENI SAU APARATE CARE POT FI TRANSMIS LA SAU PRIN SITE DE ORICE TERȚ ȘI/SAU ( 6) ORICE ERORI SAU OMISIUNI ÎN ORICE CONȚINUT ȘI MATERIALE SAU PENTRU ORICE PIERDERE SAU DAUNE DE Orice FEL SUPORTATE CA REZULTAT UTILIZĂRII ORICĂRUI CONȚINUT POSTAT, TRANSMIS SAU PUBLAT DISPONIBIL ÎN ALTRE MOD PRIN SITE. NU GARANTĂM, GARANTĂM, NU GARANTĂM SAU NU ASUMĂM RESPONSABILITATEA PENTRU NICIUN PRODUS SAU SERVICIU PUBLICIT SAU OFERIT DE O TERȚĂ PRIN SITE, ORICE SITE WEB HIPERLEGAT SAU ORICE SITE WEB SAU APLICAȚIE MOBILĂ ȘI APLICAȚIE DE PUBLICAȚI ȘI ALTĂ APLICAȚIE MOBILĂ. FIȚI PARTE A SAU FI ÎN ORICE CEL RESPONSABIL PENTRU MONITORIZAREA ORICE TRANZACȚIE ÎNTRE DVS. ȘI ORICE TERȚI PARTI FURNIZORI DE PRODUSE SAU SERVICII. CA CU CUMPĂRÂREA UNUI PRODUS SAU SERVICIU PRIN ORICE MEDIU SAU ÎN ORICE MEDIU, TREBUIE SĂ UTILIZAȚI CELE MAI BUNĂ RAȚIUNE ȘI SĂ EFECTAȚI ATENȚIE UNDE ESTE NECESAR.

Limitare a răspunderii

NOI SAU DIRECTORII, ANGAJATII SAU AGENȚII NOȘTRI NU VOM FI RESPONSABIL ÎN FAȚA DE DVS. SAU DE ORICE TERȚ PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, CONSECUȚIONALE, EXEMPLARE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU PUNITIVE, INCLUSIV PIERDERE DE PROFIT, PIERDERE DE PROFIT, PIERDERE DE VENITURI. SAU ALTE PREJUDICII DECARE DIN UTILIZAREA SITE-ULUI DE CĂTRE DVS. CHIAR DACĂ AM FOST Anunțați despre POSIBILITATEA ASTELOR DAUNE.

DESPĂGUBIRE ȘI Eliberare

Prin prezenta, sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne feriți de orice daune și pretenții și cheltuieli ale terților, inclusiv onorariile avocaților, care decurg din utilizarea site-ului web și/sau din încălcarea de către dvs. a acestor Termeni.

În cazul în care aveți o dispută cu unul dintre alți utilizatori sau cu orice terță parte, prin prezenta ne eliberați pe noi, ofițerii, angajații, agenții și succesorii de drept de la pretenții, cereri și daune (actuale și în consecință) de orice fel sau natura, cunoscută și necunoscută, suspectată și nebănuită, dezvăluită și nedezvăluită, care decurge din sau în orice mod legată de astfel de dispute și/sau site-ul web.