Условия за ползване

Последно преработено: 2022-07-01

Съгласие с условията

Моля, прегледайте внимателно тези условия за използване, преди да използвате savef.cc.Този документ посочва условията и условията ("Условия"), на които SaveF.CC ("ние" или "нас") ще ви предостави услуга на неговите уебсайтове, включително, без ограничение, по -горе изброените уебсайтове (колективно, уебсайта").Тези условия представляват договорно споразумение между вас и нас.Посещавайки, достъпен, използване и/или присъединяване (колективно „използвайки“) на уебсайта, вие изразявате своето разбиране и приемане на тези Условия.Както се използва в този документ, термините „вие“ или „вашите“ се отнася до вас, всяко образувание, което представлявате, вашите или неговите представители, наследници, присвояване и филиали и някое от вашите или техните устройства.Ако не сте съгласни с всички настоящи Условия за ползване, тогава изрично ви е забранено да използвате сайта и трябва да прекратите използването на уебсайта.

Информацията, предоставена на Сайта, не е предназначена за разпространение или използване от всяко лице или образувание в която и да е юрисдикция или държава, в която такова разпределение или употреба би противоречала на закона или регламента или което би ни подложило на всяко изискване за регистрация в рамките на такава юрисдикция или държава.Съответно онези лица, които решат да имат достъп до сайта от други места, правят това по собствена инициатива и са единствено отговорни за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими.

Използвайте лиценз

Разрешението се предоставя временно да изтеглите едно копие на материалите на уебсайта само за лично, нетърговско преходно гледане.Това е предоставянето на лиценз, а не прехвърляне на собственост и съгласно този лиценз се съгласявате да не:

  • Систематично извличайте данни или друго съдържание от Сайта, за да създадете или компилирате пряко или косвено, колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от нас.
  • Излъчване, омаловажаване или по друг начин вреда, според нас, САЩ и/или сайта.
  • Използвайте всяка информация, получена от сайта, за да тормозите, злоупотребите или да навредите на друго лице.
  • Участвайте в неоторизирано рамкиране или свързване към сайта.
  • Пречат, нарушават или създават неоправдана тежест за сайта или мрежите или услугите, свързани към Сайта.
  • Копирайте или адаптирайте софтуера на сайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код.
  • Дешифриране, декомпилиране, разглобяване или обратен инженер някой от софтуера, съдържащ или по някакъв начин, съставляващ част от сайта.
  • Използвайте сайта като част от всички усилия, за да се конкурирате с нас или по друг начин да използвате сайта и/или съдържанието за всяко начинание, генериращо приходите или търговското предприятие.
Срок и прекратяване

Тези условия за ползване остават в пълна сила и ефект, докато използвате сайта.Без да ограничаваме друго осигуряване на настоящите Условия за ползване, ние си запазваме правото, по наша собствена преценка и без предизвестие или отговорност, отказваме достъп до и използване на Сайта (включително блокиране на определени IP адреси), на всяко лице по някаква причина илиБез причина, включително без ограничение за нарушаване на някакво представителство, гаранция или споразумение, съдържащо се в настоящите Условия за ползване или на приложимото законодателство или регламент.Можем да прекратим вашето използване или участие в Сайта или да изтрием всяко съдържание или информация, които сте публикували по всяко време, без предупреждение, по наша собствена преценка.

Рекламодатели

Позволяваме на рекламодателите да показват своите реклами и друга информация в определени области на сайта, като реклами на странична лента или реклами за банери.Ако сте рекламодател, ще поемете пълна отговорност за всички реклами, които поставяте на сайта, и всички услуги, предоставяни на сайта или продуктите, продавани чрез тези реклами.Освен това, като рекламодател, вие гарантирате, че притежавате всички права и правомощия да поставяте реклами на сайта, включително, но не само, права на интелектуална собственост, права на публичност и договорни права.Ние просто предоставяме пространството за поставяне на подобни реклами и нямаме други отношения с рекламодатели.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Сайтът се предоставя на база AS-IS и ASALABAL. Вие се съгласявате, че използването на сайта и нашите услуги ще бъде на ваш единствен риск. В най-пълната степен, разрешена от закона, ние отказваме всички гаранции, изрични или подразбиращи се във връзка със сайта и използването му, включително, без ограничение, подразбиращите се гаранции за продаваемост, годност за определена цел и несъответствие. Ние не правим гаранции или представи за точността или пълнотата на съдържанието на сайта или съдържанието на всякакви уебсайтове, свързани със сайта, и няма да поемем никаква отговорност или отговорност за всякакви (1) грешки, грешки или неточности от съдържание и материали, ( 2) Лични наранявания или имуществени щети от какъвто и да е характер, произтичащи от достъпа ви до и използване на сайта, (3) всеки неоторизиран достъп до или използване на нашите защитени сървъри и/или всякаква лична информация и/или финансова информация Съхранявано в него, (4) всяко прекъсване или прекратяване на предаването до или от обекта, (5) всякакви грешки, вируси, троянски коне или други подобни, които могат да бъдат предадени на или през сайта от която и да е трета страна и/или (( 6) Всякакви грешки или пропуски в каквото и да е съдържание и материали или за загуба или повреда от какъвто и да е вид, възникнали в резултат на използването на всяко публикувано, предадено или предоставено по друг начин чрез сайта. Ние не гарантираме, одобряваме, гарантираме или поемаме отговорност за всеки продукт или услуга, рекламирани или предлагани от трета страна чрез сайта, всеки хипервръзка уебсайт или който и да е уебсайт или мобилно приложение, представено в който и да Бъдете страна към или по някакъв начин да бъдете отговорни за наблюдението на всяка транзакция между вас и всички доставчици на продукти или услуги на трети страни. Както при закупуването на продукт или услуга чрез всяка среда или във всяка среда, трябва да използвате най -добрата си преценка и да проявите предпазливост, когато е подходящо.

Ограничаване на отговорността

В никакъв случай ние или нашите директори, служители или агенти няма да носим отговорност пред вас или на трета страна за преки, косвени, последващи, примерни, случайни, специални или наказателни щети, включително загубени печалби, загубени приходи, загуба на данни,Или други щети, произтичащи от използването на сайта, дори ако сме били посъветвани за възможността за такива щети.

Обезщетение и освобождаване

С настоящото се съгласявате да ни обезщетявате и да ни държите безобидни от всички и всички щети и искове и разходи на трети страни, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването на уебсайта и/или от вашето нарушение на настоящите Условия.

В случай, че имате спор с един от повече други потребители или от всякакви трети страни, вие ни освобождавате, нашите служители, служители, агенти и наследници вдясно от искове, искания и щети (действителни и последващи) от всякакъв видили природа, известна и неизвестна, заподозряна и неподозирана, разкрита и неразкрита, произтичаща от или по някакъв начин, свързани с такива спорове и/или уебсайта.