Условия за ползване

Последна редакция: 2022-07-01

СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА

Моля, прегледайте внимателно тези правила и условия за използване, преди да използвате savef.cc. Този документ посочва правилата и условията („Условия“), при които savef.cc („ние“ или „нас“) ще ви предоставя услуги на своите уебсайтове, включително, без ограничение, гореизброените уебсайтове (наричани заедно „Уебсайтът“ "). Тези Условия представляват договорно споразумение между вас и нас. Като посещавате, осъществявате достъп, използвате и/или се присъединявате (колективно „използване“) на уебсайта, вие изразявате вашето разбиране и приемане на тези Условия. Както се използва в този документ, термините „вие“ или „ваш“ се отнасят за вас, всяко образувание, което представлявате, ваши или негови представители, наследници, правоприемници и свързани лица и всяко ваше или техно устройство. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ИЗРИЧНО ВИ Е ЗАБРАНЕНО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА И ТРЯБВА ДА ПРЕСТАНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УЕБ САЙТА.

Информацията, предоставена на сайта, не е предназначена за разпространение или използване от което и да е физическо или юридическо лице в която и да е юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване би било в противоречие със закон или наредба или което би ни подложило на изискване за регистрация в рамките на такава юрисдикция или държава . Съответно тези лица, които решат да получат достъп до Сайта от други места, правят това по собствена инициатива и носят цялата отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЛИЦЕНЗ

Дава се разрешение за временно изтегляне на едно копие от материалите на уебсайта само за лично, некомерсиално преходно разглеждане. Това е предоставяне на лиценз, а не прехвърляне на собственост, и съгласно този лиценз вие се съгласявате да не:

  • Систематично извличане на данни или друго съдържание от Сайта за създаване или компилиране, пряко или непряко, на колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от нас.
  • Пренебрегват, опетняват или по друг начин вредят, по наше мнение, нас и/или Сайта.
  • Използвайте всяка информация, получена от сайта, за да тормозите, злоупотребявате или наранявате друго лице.
  • Участвайте в неоторизирано рамкиране или свързване към сайта.
  • Да се ​​намесвате, прекъсвате или създавате неоправдана тежест върху Сайта или мрежите или услугите, свързани със Сайта.
  • Копирайте или адаптирайте софтуера на сайта, включително, но не само, Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код.
  • Дешифрирайте, декомпилирайте, разглобявайте или правете обратно инженерство на който и да е софтуер, съставляващ или по някакъв начин съставляващ част от Сайта.
  • Използвайте Сайта като част от всяко усилие да се конкурирате с нас или по друг начин да използвате Сайта и/или Съдържанието за всяко начинание за генериране на приходи или търговско предприятие.
СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Тези Условия за ползване остават в пълна сила и действие, докато използвате сайта. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, НИЕ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО, ПО НАШЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И БЕЗ ПРЕДВЕСТИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ, ДА ОТКАЖЕМ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛОКИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ IP АДРЕС) НА ВСЯКО ЛИЦЕ ПО ВСЯКАКВА ПРИЧИНА ИЛИ БЕЗ НИКАКВА ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА ВСЯКАКВА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, ГАРАНЦИЯ ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НА ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ИЛИ НАРЕДБА. НИЕ МОЖЕМ ДА ПРЕКРАТИМ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ УЧАСТИЕТО ВИ В САЙТА ИЛИ ДА ИЗТРИЕМ ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО СЕ ПУБЛИКУВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПО НАШЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ.

РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Ние позволяваме на рекламодателите да показват своите реклами и друга информация в определени области на сайта, като реклами в страничната лента или рекламни банери. Ако сте рекламодател, вие поемате пълната отговорност за всички реклами, които поставяте на сайта, и всички услуги, предоставяни на сайта, или продукти, продавани чрез тези реклами. Освен това, като рекламодател, вие гарантирате и заявявате, че притежавате всички права и правомощия да поставяте реклами на сайта, включително, но не само, права върху интелектуална собственост, права за публичност и договорни права. Ние просто предоставяме място за поставяне на такива реклами и нямаме никакви други отношения с рекламодателите.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

САЙТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА ВЪВ ВАКЪВ, КАКТО Е И КАКТО Е НАЛИЧЕН. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА И НАШИТЕ УСЛУГИ ЩЕ БЪДЕ НА ВАШ РИСК. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС САЙТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАШАТА ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕ- НАРУШЕНИЕ. НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВСЯКАКВИ УЕБСАЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ КЪМ САЙТА, ​​И НЯМА ДА ПОЕМЕМ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА (1) ГРЕШКИ, ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО И МАТЕРИАЛИ, ( 2) ЛИЧНИ НАВРЕДИ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКВОТО И ДА Е Естество, В РЕЗУЛТАТ ОТ ВАШИЯ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, ​​(3) ВСЕКИ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ СИГУРНИ СЪРВЪРИ И/ИЛИ ВСЯКАКВА И ЦЯЛАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И/ИЛИ ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ СЪХРАНЯВАНЕ В ТЯ, (4) ВСЯКАКВО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ПРЕДАВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕ КЪМ ИЛИ ОТ САЙТА, ​​(5) ВСЯКАКВИ БЪГОВЕ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ ИЛИ ПОДОБНИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ КЪМ ИЛИ ПРЕЗ САЙТА ОТ ТРЕТА СТРАНА И/ИЛИ ( 6) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛИ ИЛИ ЗА ВСЯКАКВА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ПУБЛИКУВАНО, ПРЕДАДЕНО ИЛИ ПО ДРУГ начин НАПРАВЕНО ДОСТЪПНО ЧРЕЗ САЙТА. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ОДОБРЯВАМЕ, ГАРАНТИРАМЕ ИЛИ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКЪВ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, РЕКЛАМИРАНИ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТА СТРАНА ЧРЕЗ САЙТА, ​​НЯКОИ УЕБСАЙТ С ХИПЕРВРЪЗКИ ИЛИ УЕБСАЙТ ИЛИ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, ПОКАЗАНО В БАНЕРИ ИЛИ ДРУГИ РЕКЛАМИ , И НЯМА ДА БЪДЕТЕ СТРАНА ПО ИЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ДА НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА МОНИТОРИНГА НА ВСЯКА ТРАНЗАКЦИЯ МЕЖДУ ВАС И ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ ТРЕТИ СТРАНИ. КАКТО И ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ЧРЕЗ ВСЯКА МЕДИЯ ИЛИ ВЪВ ВСЯКАКВА СРЕДА, ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАЙ-ДОБРАТА СИ ПРЕЦЕНКА И ДА БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ, КЪДЕТО Е Уместно.

Ограничаване на отговорността

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НИЕ ИЛИ НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ИЛИ ТРЕТА СТРАНА ЗА ПРЯКИ, НЕПРЯКИ, ПОСЛЕДВАЩИ, ПРИМЕРНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБЕНА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА НА ДАННИ, ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ОТ ВАС, ДОРИ АКО СМЕ БИЛИ УВЕДОМЛЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ

С настоящото вие се съгласявате да ни обезщетите и да ни предпазите от всякакви щети и искове и разходи на трети страни, включително адвокатски хонорари, произтичащи от вашето използване на уебсайта и/или от нарушението на тези условия.

В случай, че имате спор с един или повече други потребители или трети страни, вие с настоящото освобождавате нас, нашите служители, служители, агенти и правоприемници от искове, искания и щети (действителни и последващи) от всякакъв вид или природа, известни и неизвестни, подозирани и неподозирани, разкрити и неразкрити, произтичащи от или по някакъв начин свързани с такива спорове и/или уебсайта.